املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک لویزان - شیان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80301تهرانلویزانآپارتمانفروش126670,000,0001395/10/28
95015تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره1754,500,000100,000,0001395/10/08
92323تهرانشیانآپارتمانرهن و اجاره1754,500,000100,000,0001395/09/14
90895تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001395/08/26
90894تهرانلویزانآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001395/08/26
90896تهرانلویزانآپارتمانفروش924,891,304450,000,0001395/08/26
89612تهرانشیان آپارتمانرهن135200,000,0001395/08/16
88176تهرانشعبان لومغازهرهن و اجاره1109,000,000140,000,0001395/08/02
85006تهرانشیان سومآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001395/06/24
46591تهرانلویزانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395-06-08
74553تهرانلويزان - جعفريانآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001395-05-16
75683تهرانلویزانآپارتمانفروش694,800,000331,200,0001395-03-17
75670تهرانجعفریانآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395-03-17
75050تهرانشاهرضاییآپارتمانفروش1755,600,000980,000,0001395-03-08
73959تهرانشیان یکمآپارتمانفروش1224,675,000570,000,0001395-02-12
73982تهرانلویزانآپارتمانفروش856,117,000520,000,0001395-02-12
73255تهرانشیان یکمآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395-02-05
72843تهرانلویزانآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001395-01-31
72175تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش645,300,000339,200,0001395-01-24
71861تهرانجعفریان شرقی آپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395-01-22
71466تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001395-01-16
70935تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1236,300,000774,900,0001394-12-18
70934تهرانلویزان - شعبانلوآپارتمانفروش605,300,000318,000,0001394-12-18
70933تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1036,300,000648,900,0001394-12-18
70601تهرانلویزان - شعبانلوآپارتمانفروش605,300,000318,000,0001394-12-13
70108تهرانلویزان - جعفریانآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394-12-08
70109تهرانلویزانآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394-12-08
70110تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش1254,300,000537,500,0001394-12-08
69793تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-12-04
65520تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001394-10-16
Page top