املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73966تهرانشمس آبادآپارتمانفروش756,573,000493,000,0001395-02-12
73980تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001395-02-12
73981تهرانشهید کردآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001395-02-12
73992تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش613,700,000225,700,0001395-02-12
73998تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2557,300,0001,138,800,0001395-02-12
73521تهرانکرمان شمالیمستغلاتفروش18514,705,0001,500,000,0001395-02-07
73520تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395-02-07
73514تهرانریحانیآپارتمانفروش803,900,000312,000,0001395-02-07
73513تهرانمیدان ملتمستغلاتفروش3207,500,0001,702,500,0001395-02-07
73525تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش613,700,000225,700,0001395-02-07
73546تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش160882,000,0001395-02-07
73543تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001395-02-07
73396تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001395-02-06
73406تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001395-02-06
73231تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1395-02-05
73270تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395-02-05
73125تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001395-02-04
72978تهراناستاد حسن بنای شمالیآپارتمانفروش724,700,000338,400,0001395-02-01
72827تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395-01-31
72837تهرانشمس آبادآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001395-01-31
72842تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001395-01-31
72863تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395-01-31
72686تهرانبنی هاشممستغلاتفروش1105,000,000375,000,0001395-01-30
72457تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش623,700,000229,500,0001395-01-26
72466تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001395-01-26
72483تهرانشمس آبادآپارتمانفروش985,850,000573,000,0001395-01-26
72427تهرانبلوار بیژنمغازهفروش5625,000,0001,400,000,0001395-01-25
72173تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395-01-24
72185تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش635,555,000350,000,0001395-01-24
72188تهراناستاد حسن بنا آپارتمانفروش724,700,000338,000,0001395-01-24
Page top