املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89990تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001395/08/19
89885تهرانشمس آبادویلافروش2019,500,0001,909,500,0001395/08/19
89884تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1506,200,000440,200,0001395/08/19
89779تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره801,800,00020,000,0001395/08/18
89692تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1452,600,000110,000,0001395/08/17
89645تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,200,00030,000,0001395/08/17
89644تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره701,000,00030,000,0001395/08/17
89643تهرانشهید کرد اداریرهن و اجاره1205,000,00020,000,0001395/08/17
89642تهرانشهید کردمستغلاترهن و اجاره2854,000,00020,000,0001395/08/17
89534تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره83650,00055,000,0001395/08/13
89481تهرانقلیچ خانیآپارتمانرهن و اجاره852,400,00030,000,0001395/08/13
89382تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,800,00030,000,0001395/08/12
89214تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره902,200,00030,000,0001395/08/11
89162تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره851,800,00050,000,0001395/08/11
89161تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره85800,00050,000,0001395/08/11
89094تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1452,500,00030,000,0001395/08/10
89065تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00040,000,0001395/08/10
89064تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001395/08/10
89011تهرانبنی هاشممغازهرهن و اجاره706,000,00050,000,0001395/08/10
88999تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1085,000,000450,000,0001395/08/09
88920تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره90800,00050,000,0001395/08/09
88759تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,200,00020,000,0001395/08/06
88758تهرانبلوار بیژن آپارتمانرهن و اجاره801,300,00035,000,0001395/08/06
88648تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره50800,00040,000,0001395/08/05
88591تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره85800,00050,000,0001395/08/05
88590تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره651,700,00015,000,0001395/08/05
88520تهرانشمس آبادکلنگیفروش1476,500,000364,000,0001395/08/05
88521تهرانشمس آبادمستغلاتفروش45211,515,0001,900,000,0001395/08/05
88518تهرانشمس آبادآپارتمانفروش7948,010,000380,000,0001395/08/05
88489تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره65900,00040,000,0001395/08/04
Page top