املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93694تهرانشمس آبادکلنگیفروش72032,000,000,0001395/09/26
93395تهرانشمس آبادآپارتمانرهن115175,000,0001395/09/22
93394تهرانمیدان شریفیآپارتمانرهن و اجاره601,200,00050,000,0001395/09/22
93227تهرانمیدان بهشیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00050,000,0001395/09/21
93228تهرانبلوار پیژنآپارتمانرهن و اجاره90800,00050,000,0001395/09/21
93231تهرانبنی هاشماداریرهن و اجاره1002,500,00030,000,0001395/09/21
93232تهرانبنی هاشممستغلاترهن و اجاره2504,500,00050,000,0001395/09/21
93048تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1715,000,00060,000,0001395/09/18
93047تهرانشمس آباداداریرهن70110,000,0001395/09/18
93045تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره811,700,00020,000,0001395/09/18
93046تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره901,300,00015,000,0001395/09/18
92797تهرانشمس آبادآپارتمانفروش50265,000,0001395/09/17
92796تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/09/17
92526تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره951,200,00060,000,0001395/09/15
92535تهرانبنی هاشم اداریرهن120130,000,0001395/09/15
92064تهرانشمس آبادمغازهرهن52500,000,0001395/09/11
92063تهرانشمس آباد مغازهرهن و اجاره252,700,00040,000,0001395/09/11
92062تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره27030,000,000100,000,0001395/09/11
92065تهرانشهید کردآپارتمانرهن141250,000,0001395/09/11
91997تهرانشمس آبادکلنگیفروش808,000,0001,504,000,0001395/09/11
91611تهرانمجیدیهآپارتمانرهن و اجاره51750,00010,000,0001395/09/03
91610تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/09/03
91399تهرانشمس آبادآپارتمانفروش81465,000376,650,0001395/09/02
91397تهرانشمس آبادآپارتمانفروش70357,000,0001395/09/02
91195تهرانشمس آبادآپارتمانفروش80280,000,0001395/09/01
91257تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره841,000,00080,000,0001395/09/01
91255تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره1404,000,000100,000,0001395/09/01
91194تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1485,500,000814,000,0001395/08/30
91177تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره751,750,00035,000,0001395/08/29
91150تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/08/29
Page top