املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72038تهرانشهید کردآپارتمانفروش1415,800,000817,000,0001395-01-23
72039تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-01-23
72040تهرانشمس آبادکلنگیفروش18812,000,0001395-01-23
72045تهرانشمس آبادآپارتمانفروش614,800,000292,800,0001395-01-23
72060تهرانشمس آبادکلنگیفروش3009,500,0001395-01-23
71859تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش755,800,000435,000,0001395-01-22
71881تهرانشمس آبادآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395-01-22
71899تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001395-01-22
71804تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395-01-21
71805تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001395-01-21
71568تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395-01-17
71479تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001395-01-16
71487تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش704,650,000325,500,0001395-01-16
71498تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395-01-16
71502تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-01-16
71508تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش735,700,000416,100,0001395-01-16
71362تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش703,450,000241,500,0001395-01-15
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394-12-22
71118تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394-12-22
70931تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-12-18
70930تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش6607,000,0001394-12-18
70839تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394-12-17
70838تهرانبنی هاشمکلنگیمعاوضه60011,000,0001394-12-17
70758تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394-12-16
70759تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1525,200,000790,400,0001394-12-16
70689تهرانبنی هاشممستغلاتفروش3155,500,0001394-12-15
70690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,900,000298,900,0001394-12-15
70602تهراناستاد حسن بناکلنگیفروش1605,000,000800,000,0001394-12-13
70617تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-12-13
70622تهرانشمس آبادکلنگیفروش64010,500,0001394-12-13
Page top