املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85764تهرانشمس آبادآپارتمانفروش833,588,000320,000,0001395/07/03
85752تهرانشمس آبادآپارتمانفروش706,900,000483,000,0001395/07/03
85751تهرانشمس آبادکلنگیفروش2057,500,0001,725,000,0001395/07/03
85314تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش524,425,000230,000,0001395/06/28
85313تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001395/06/28
85312تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1145,200,0005,928,000,0001395/06/28
85010تهرانشمس آبادکلنگیفروش17012,000,0004,128,000,0001395/06/24
85011تهرانریحانی جنوبیآپارتمانفروش736,027,000440,000,0001395/06/24
83022تهرانشمس آبادآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001395-06-03
83001تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001395-06-03
83000تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش839,805,000500,000,0001395-06-03
82361تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش914,500,000409,500,0001395-05-27
82348تهرانمیدان ملتمستغلاتفروش60010,500,0005,103,000,0001395-05-27
82332تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1026,150,000627,300,0001395-05-27
82018تهرانشمس آبادکلنگیفروش1259,500,0002,375,000,0001395-05-25
81989تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395-05-25
78876تهراناستادحسن بنا شمالیآپارتمانفروش614,755,000290,000,0001395-04-24
78371تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش180720,000,0001395-04-21
78363تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001395-04-21
23009تهرانبني هاشمآپارتمانفروش683,800,000260,000,0001395-04-05
76696تهرانبني هاشمآپارتمانفروش683,800,000260,000,0001395-03-29
75684تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش544,630,000250,000,0001395-03-17
75671تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش774,500,000346,500,0001395-03-17
75625تهرانشهید کردآپارتمانفروش904,900,000441,000,0001395-03-16
75637تهرانشمس آبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001395-03-16
74936تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش594,900,000289,000,0001395-03-05
74240تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش874,340,000385,000,0001395-02-14
74250تهرانشمس آبادآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001395-02-14
74253تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1525,500,000836,000,0001395-02-14
74254تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش765,300,000402,800,0001395-02-14
Page top