املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52877تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-07
52878تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001394-06-07
52883تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش535,800,000307,400,0001394-06-07
52618تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش34011,000,0004,488,000,0001394-06-04
52619تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001394-06-04
52510تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-03
51224تهرانشمس آباد - ریحانیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-06-02
51531تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش955,400,000513,000,0001394-06-01
52054تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,900,000298,900,0001394-05-31
51532تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1856,100,0001394-05-22
51530تهرانشمس آباد - ریحانیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001394-05-22
51225تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش983,980,000390,000,0001394-05-18
51226تهرانمیدان ریحانیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-05-18
51227تهرانمیدان شریفیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394-05-18
51026تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001394-05-17
50488تهرانشهید کردآپارتمانفروش1095,500,000600,000,0001394-05-13
50501تهرانشهید کردآپارتمانفروش623,600,000223,200,0001394-05-13
50608تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394-05-13
48817تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-04-30
48867تهرانشمس آبادکلنگیفروش28011,000,0002,574,000,0001394-04-30
48868تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-04-30
48869تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001394-04-30
48746تهرانشمس آبادآپارتمانفروش856,400,000544,000,0001394-04-29
48747تهرانشمس آبادآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394-04-29
48572تهرانبنی هاشممستغلاتفروش1,0505,500,0005,775,000,0001394-04-25
Page top