املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43941تهرانسه راه پیالهکلنگیفروش22012,000,0001,200,000,0001394-03-11
43984تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش584,300,000249,400,0001394-03-11
44014تهرانبنی هاشم - پرتویآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394-03-11
43835تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش863,744,000322,000,0001394-03-10
43836تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش714,500,000320,000,0001394-03-10
43857تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-03-10
43872تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001394-03-10
43875تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394-03-10
43877تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394-03-10
43818تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394-03-09
43654تهرانشهید کردآپارتمانفروش684,450,000300,000,0001394-03-07
43655تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394-03-07
43658تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,900,000560,500,0001394-03-07
43496تهرانبنی هاشمکلنگیفروش31016,250,0003,900,000,0001394-03-06
43292تهرانشمس آبادآپارتمانفروش704,930,000345,000,0001394-03-05
43334تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1206,665,000500,000,0001394-03-05
43366تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-03-05
43388تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش15012,085,0001,450,000,0001394-03-05
43223تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394-03-04
43227تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش674,330,000290,000,0001394-03-04
42888تهرانشهید کردآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001394-03-02
42889تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-03-02
42128تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-02-28
42262تهرانشمس آبادآپارتمانفروش836,145,000510,000,0001394-02-28
42263تهرانشمس آبادآپارتمانفروش916,500,000591,500,0001394-02-28
42276تهرانمیدان بهشتیکلنگیفروش22010,000,0002,670,000,0001394-02-28
42291تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394-02-28
42129تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-02-27
42131تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001394-02-27
42020تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394-02-24
Page top