املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
56666تهرانشمس آبادآپارتمانفروش874,500,000391,500,0001394-07-12
56688تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,100,000484,000,0001394-07-12
56239تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش984,285,000420,000,0001394-07-07
56021تهرانشمس آبادآپارتمانفروش794,810,000380,000,0001394-07-05
56022تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-07-05
56023تهرانشهید کردآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001394-07-05
55077تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-06-25
55078تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1184,800,000566,400,0001394-06-25
54830تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2807,000,0001,610,000,0001394-06-23
54780تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1386,900,000952,200,0001394-06-22
54781تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش624,435,000275,000,0001394-06-22
54782تهرانشمس آبادآپارتمانفروش727,300,000525,600,0001394-06-22
54551تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-06-21
54552تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-06-21
44076تهرانشهید کردآپارتمانفروش764,200,000319,200,0001394-06-18
54430تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1268,600,000860,000,0001394-06-18
54274تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,300,000326,800,0001394-06-17
54275تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001394-06-17
53919تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش604,300,000258,000,0001394-06-16
53920تهرانشمس آبادآپارتمانفروش664,880,000322,000,0001394-06-16
54051تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش525,300,000275,600,0001394-06-16
53432تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001394-06-11
53433تهرانشمس آبادآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001394-06-11
53002تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش706,200,000434,000,0001394-06-08
53023تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-06-08
Page top