املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
63768تهرانشهید کردآپارتمانفروش844,166,000350,000,0001394-09-30
63507تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-09-28
63508تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش1,1207,500,0004,500,000,0001394-09-28
63524تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394-09-28
63533تهرانشمس آبادآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-09-28
63252تهرانکرمان شمالیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-09-25
62976تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1457,400,0001,073,000,0001394-09-23
62716تهرانشمس آبادآپارتمانفروش874,590,000400,000,0001394-09-18
62717تهرانشمس آبادآپارتمانفروش713,600,000255,600,0001394-09-18
62731تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1016,600,000666,600,0001394-09-18
62736تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001394-09-18
62494تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-09-16
62495تهرانشمس آبادآپارتمانفروش913,800,000345,800,0001394-09-16
62522تهرانشمس آبادآپارتمانفروش775,000,000385,000,0001394-09-16
62384تهرانشمس آبادآپارتمانفروش884,545,000400,000,0001394-09-15
62405تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1184,500,000531,000,0001394-09-15
62412تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-09-15
62420تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-09-15
62149تهرانشمس آبادکلنگیفروش1,57515,000,00013,500,000,0001394-09-10
62150تهرانشمس آبادآپارتمانفروش2027,700,0001394-09-10
62181تهرانشمس آبادکلنگیفروش5608,700,0001394-09-10
61928تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش55010,000,0004,080,000,0001394-09-08
61929تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1706,700,0001,139,000,0001394-09-08
61941تهرانشمس آبادآپارتمانفروش984,081,000400,000,0001394-09-08
61518تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1706,700,0001,139,000,0001394-09-03
Page top