املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60613تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394-08-25
60645تهرانشمس آبادمستغلاتفروش75211,111,0004,000,000,0001394-08-25
60646تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-08-25
60647تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-08-25
60443تهرانشمس آبادآپارتمانفروش934,850,000451,050,0001394-08-23
60442تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1076,500,000565,500,0001394-08-23
60200تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش8450,000,000420,000,0001394-08-20
60235تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394-08-20
60057تهرانشهید کردآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-08-19
60058تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-08-19
60083تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-08-19
59923تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001394-08-18
59899تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001394-08-18
59900تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394-08-18
59752تهرانبلوار بیژنکلنگیفروش3609,500,0001394-08-17
59753تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001394-08-17
59781تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش874,600,000400,200,0001394-08-17
59465تهرانشمس آبادآپارتمانفروش936,400,000595,200,0001394-08-16
59454تهرانشمس آبادکلنگیفروش2908,800,0001,980,000,0001394-08-13
59455تهرانمیدان بهشتیاداریفروش814,700,0003,807,000,0001394-08-13
59217تهرانشهید کردآپارتمانفروش704,280,000300,000,0001394-08-11
58735تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394-08-05
58737تهرانشمس آبادآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-08-05
58771تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1475,800,000852,600,0001394-08-05
58458تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-07-30
58374تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394-07-29
58212تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2146,500,0001,014,000,0001394-07-28
58099تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1856,000,0001,110,000,0001394-07-27
58127تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1778,200,0001,451,400,0001394-07-27
57956تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-07-26
Page top