املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
70300تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-12-10
70084تهرانشمس آبادمستغلاتفروش2806,500,0001394-12-08
70085تهرانشمس آبادکلنگیفروش1008,500,000850,000,0001394-12-08
70105تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1084,700,000507,600,0001394-12-08
70106تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1013,200,000323,200,0001394-12-08
70107تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1547,000,0001,078,000,0001394-12-08
70114تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-12-08
69941تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-12-05
69942تهرانبنی هاشمکلنگیفروش1085,737,0001,400,000,0001394-12-05
69943تهرانبنی هاشم جنوبیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394-12-05
69960تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-12-05
69788تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1114,300,000477,300,0001394-12-04
69808تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-12-04
69819تهرانشمس آبادآپارتمانفروش795,500,000434,500,0001394-12-04
69647تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394-12-03
69648تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-12-03
69684تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش1087,500,000810,000,0001394-12-03
69787تهرانریحانیآپارتمانفروش444,650,000312,000,0001394-12-03
69530تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394-12-02
68860تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394-11-25
68862تهرانکرمان شمالیآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394-11-25
68753تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1757,900,0001,382,500,0001394-11-24
68763تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394-11-24
68592تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1304,800,000513,600,0001394-11-21
68612تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش975,000,000350,000,0001394-11-21
Page top