املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71508تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش735,700,000416,100,0001395-01-16
71362تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش703,450,000241,500,0001395-01-15
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394-12-22
71118تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394-12-22
70931تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-12-18
70930تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش6607,000,0001394-12-18
70839تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394-12-17
70838تهرانبنی هاشمکلنگیمعاوضه60011,000,0001394-12-17
70758تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394-12-16
70759تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1525,200,000790,400,0001394-12-16
70689تهرانبنی هاشممستغلاتفروش3155,500,0001394-12-15
70690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,900,000298,900,0001394-12-15
70602تهراناستاد حسن بناکلنگیفروش1605,000,000800,000,0001394-12-13
70617تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394-12-13
70622تهرانشمس آبادکلنگیفروش64010,500,0001394-12-13
70623تهرانشمس آبادآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-12-13
70632تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-12-13
70635تهرانشمس آبادکلنگیفروش52514,000,0001394-12-13
70514تهرانشمس آبادآپارتمانفروش745,750,000425,500,0001394-12-12
70515تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,533,000340,000,0001394-12-12
70516تهرانشمس آبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001394-12-12
70530تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001394-12-12
70414تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش613,573,000218,000,0001394-12-11
70285تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-12-10
70286تهرانشمس آبادآپارتمانفروش814,700,000380,700,0001394-12-10
Page top