املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89184تهرانمیدان پروینمغازهرهن و اجاره27016,000,000200,000,0001395/09/30
93832تهرانفلکه سوماداریرهن و اجاره1213,000,00050,000,0001395/09/29
93804تهران162 غربیآپارتمانفروش1145,500,000627,000,0001395/09/29
93799تهراناستخرآپارتمانفروش803,850,000308,000,0001395/09/29
93805تهرانتهرابپارسآپارتمانفروش1044,950,000514,800,0001395/09/29
93795تهرانفلکه اولآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001395/09/29
93800تهران160 شرقیآپارتمانفروش885,400,000475,200,0001395/09/29
93802تهراناستخرآپارتمانمعاوضه1283,671,000470,000,0001395/09/29
93798تهران216 شرقیآپارتمانفروش603,167,000190,000,0001395/09/29
93691تهرانتهرانپارسکلنگیفروش54016,000,0004,320,000,0001395/09/26
93689تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60025,000,0001395/09/26
93687تهراناستخرکلنگیفروش92550,000,0001395/09/26
93679تهرانرشیدمغازهرهن و اجاره206,500,000100,000,0001395/09/25
93680تهراناسخراداریرهن6570,000,0001395/09/25
93678تهرانفرجام شرقیاداریرهن و اجاره853,000,00030,000,0001395/09/25
93638تهرانتهرانپارس آپارتمانرهن و اجاره852,100,00040,000,0001395/09/24
93538تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1402,300,00050,000,0001395/09/23
93537تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره75800,00040,000,0001395/09/23
92325تهرانتهرانپارس آپارتمانرهن12085,000,0001395/09/22
93398تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره9015,000,000100,000,0001395/09/22
93386تهران 176 غربی آپارتمانرهن و اجاره1252,800,00085,000,0001395/09/22
93385تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره90900,00040,000,0001395/09/22
93381تهران206 شرقیآپارتمانرهن10065,000,0001395/09/22
93374تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00070,000,0001395/09/22
93379تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره69500,00050,000,0001395/09/22
93376تهرانسراج آپارتمانرهن و اجاره100700,00050,000,0001395/09/22
93370تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره701,500,00020,000,0001395/09/22
93383تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره651,200,00010,000,0001395/09/22
93372تهرانشهرک بهشتیآپارتمانرهن و اجاره981,200,00025,000,0001395/09/22
93226تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره751,300,00015,000,0001395/09/21
Page top