املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18782تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001393-06-29
18783تهرانحکیمیهآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-06-29
18784تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش593,500,000206,500,0001393-06-29
18459تهرانتهرانپارس 196 غربیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-06-27
18460تهرانتهرانپارس 196 شرقیآپارتمانفروش1374,900,000671,300,0001393-06-27
18461تهرانتهرانپارسکلنگیفروش09,700,0001393-06-27
18462تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-06-27
18509تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,950,000297,000,0001393-06-27
16416تهرانتهرانپارس - خ 182آپارتمانفروش1103,800,000420,000,0001393-06-26
18286تهرانتهرانپارس خ 103 کلنگیفروش28010,000,0002,800,000,0001393-06-26
18287تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,500,0002,362,500,0001393-06-26
18289تهرانتهرانپارس - 154 غربیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-06-26
18069تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش493,370,000165,000,0001393-06-25
18071تهرانتهرانپارس - 186 غربیآپارتمانفروش954,900,000465,500,0001393-06-25
18075تهرانتهرانپارس - 154 شرقی آپارتمانفروش1176,300,000737,100,0001393-06-25
18076تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش683,700,000251,600,0001393-06-25
18024تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393-06-24
18031تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش1134,200,000474,600,0001393-06-24
18039تهرانتهرانپارس - جشنواره مغازهفروش4880,000,0003,840,000,0001393-06-24
17532تهرانتهرانپارس خ162آپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-06-22
17536تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393-06-22
17540تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش725,200,000374,400,0001393-06-22
17609تهرانتهرانپارس 180 غربی آپارتمانفروش706,000,000240,000,0001393-06-22
17163تهرانبلوار پروین کلنگیفروش2006,000,0001,800,000,0001393-06-19
17165تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش906,500,000598,000,0001393-06-19
17167تهرانتهرانپارس - جشنواره کلنگیفروش25015,000,0003,375,000,0001393-06-19
17245تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001393-06-19
15976تهرانتهرانپارس - رشید آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-06-17
16473تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-06-15
16464تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001393-06-15
Page top