املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20391تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001393-07-09
20392تهرانتهرانپارسکلنگیفروش06,000,000540,000,0001393-07-09
20393تهرانتهرانپارس _ بلوارپروینآپارتمانفروش612,900,000180,000,0001393-07-09
20395تهرانتهرانپارس _خ 222آپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-07-09
20396تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-07-09
20397تهرانتهرانپارس _استخرآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001393-07-09
20398تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش833,350,000278,050,0001393-07-09
20399تهرانتهرانپارس _ جشنوارهآپارتمانفروش583,500,000203,000,0001393-07-09
20552تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1203,750,000450,000,0001393-07-09
19862تهرانتهرانپارسویلافروش673,580,000240,000,0001393-07-06
19863تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-07-06
19864تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش523,200,000166,400,0001393-07-06
19865تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001393-07-06
19866تهرانتهرانپارس خ 180آپارتمانفروش1253,500,000437,500,0001393-07-06
19867تهرانتهرانپارس خ162 آپارتمانفروش2065,100,0001,050,600,0001393-07-06
19868تهرانتهرانپارس - خ 196آپارتمانفروش704,800,000336,000,0001393-07-06
19650تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393-07-05
19652تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش653,700,000240,500,0001393-07-05
19653تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,100,000377,200,0001393-07-05
19654تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2006,400,0001,280,000,0001393-07-05
19540تهرانتهرانپارس خ212 شرقیآپارتمانفروش563,600,000201,600,0001393-07-03
19541تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش774,000,000308,000,0001393-07-03
19542تهرانتهرانپارس خ 198 شرقیآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-07-03
19544تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش483,600,000172,800,0001393-07-03
18776تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001393-06-29
18777تهرانتهرانپارس _ خ ۱۹۶ غربیآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393-06-29
18778تهرانتهرانپارس _ جشنوارهکلنگیفروش903,500,0001393-06-29
18779تهرانتهرانپارس _ جشنوارهآپارتمانفروش932,900,000269,700,0001393-06-29
18780تهرانتهرانپارسکلنگیفروش07,500,0002,415,000,0001393-06-29
18781تهرانتهرانپارس _ جشنوارهآپارتمانفروش963,000,000288,000,0001393-06-29
Page top