املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25860تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001393-08-27
25237تهرانتهرانپارس - خ 196کلنگیفروش19813,500,0003,618,000,0001393-08-24
25301تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-24
25302تهرانتهرانپارس - جشنوارهمستغلاتفروش2302,800,0001393-08-24
25317تهرانتهرانپارس - توحیدآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-08-24
25336تهرانتهرانپارس - توحیدآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001393-08-24
25372تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-08-24
25057تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش833,746,000311,000,0001393-08-22
25176تهرانتهرانپارس - بهار آپارتمانفروش1806,700,0001,206,000,0001393-08-22
25181تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001393-08-22
25182تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش613,300,000201,300,0001393-08-22
25195تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش732,500,000182,500,0001393-08-22
25196تهران تهرانپارسآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001393-08-22
24883تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393-08-21
25003تهرانتهرانپارس آپارتمانفروش1044,000,000416,000,0001393-08-21
24482تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393-08-19
24501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-19
24578تهرانتهرانپارسکلنگیفروش90013,000,00011,700,000,0001393-08-19
24619تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,00015,000,00015,000,000,0001393-08-19
24167تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393-08-15
24181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2808,500,0001393-08-15
24182تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393-08-15
24183تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393-08-15
24186تهرانحکیمیهآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001393-08-15
24187تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-08-15
22818تهرانتهرانپارس - خ 216آپارتمانفروش803,150,000252,000,0001393-08-11
22820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-08-11
23704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,100,000213,000,0001393-08-10
23749تهرانتهرانپارس - خ 192آپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-08-10
23413تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1344,300,000576,200,0001393-08-07
Page top