املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29107تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20012,900,0002,580,000,0001393-10-03
29109تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,200,000205,000,0001393-10-03
29115تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش724,100,000295,200,0001393-10-03
29167تهرانتهرانپارسکلنگیفروش87510,000,0008,750,000,0001393-10-03
28938تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش803,100,000248,000,0001393-10-02
28896تهرانجشنوارهآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001393-10-01
28910تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,700,000314,500,0001393-10-01
28921تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,850,000291,000,0001393-10-01
28924تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-10-01
28834تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,500,0001393-09-30
28677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,300,000223,600,0001393-09-29
28678تهرانقنات کوثرکلنگیفروش30011,000,0003,300,000,0001393-09-29
28518تهران202 غربی آپارتمانفروش774,100,000320,000,0001393-09-27
28445تهرانجشنوارهآپارتمانفروش923,000,000276,000,0001393-09-26
28446تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش853,000,000255,000,0001393-09-26
28447تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-09-26
28453تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش682,900,000197,200,0001393-09-26
28454تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-26
28460تهرانجشنوارهآپارتمانفروش553,300,000181,500,0001393-09-26
28093تهرانحکیمیهکلنگیفروش2007,000,0001,400,000,0001393-09-23
28096تهرانبلوار اردیبهشتآپارتمانفروش994,000,000396,000,0001393-09-23
28097تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-09-23
28124تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001393-09-23
28125تهرانحکیمیهآپارتمانفروش583,000,000174,000,0001393-09-23
28162تهرانپارک پلیسآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001393-09-23
28171تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393-09-23
28204تهرانتهرانپارسکلنگیفروش81610,500,0001393-09-23
27979تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش694,100,000282,900,0001393-09-20
27983تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش993,030,000300,000,0001393-09-20
27985تهرانجشنوارهآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001393-09-20
Page top