املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35831تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001393-11-30
35832تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-11-30
35364تهرانجشنوارهکلنگیفروش1305,500,000600,000,0001393-11-26
35365تهرانجشنواره - اسفندانیکلنگیفروش2805,500,0001,200,000,0001393-11-26
34574تهران4 راه تیر اندازکلنگیفروش23117,300,0004,000,000,0001393-11-19
34585تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2695,000,0001,345,000,0001393-11-19
34169تهران196غربیآپارتمانفروش723,500,000250,000,0001393-11-14
33808تهرانتهرانپارس - ف اولکلنگیفروش42010,500,0004,410,000,0001393-11-12
33809تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1609,800,0001,293,600,0001393-11-12
33783تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش976,100,000591,700,0001393-11-11
33108تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001393-11-06
33110تهراناستخرکلنگیفروش866,000,000516,000,0001393-11-06
33118تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش2506,000,0001,500,000,0001393-11-06
32964تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش673,300,000221,100,0001393-11-05
32965تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1145,500,000627,000,0001393-11-05
32966تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش984,500,000441,000,0001393-11-05
32256تهرانتهرانپارسکلنگیفروش70012,000,0008,400,000,0001393-10-29
32257تهرانجشنوارهآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-10-29
32271تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1987,000,000686,000,0001393-10-29
32108تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش683,500,000238,000,0001393-10-27
31856تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1405,300,000742,000,0001393-10-24
31834تهراناستخرکلنگیفروش3606,500,0002,340,000,0001393-10-24
31833تهرانجشنوارهکلنگیفروش1104,300,000473,000,0001393-10-24
31807تهرانتهرانپارسکلنگیفروش555,000,000275,000,0001393-10-24
31787تهرانجشنوارهکلنگیفروش2007,300,0001,460,000,0001393-10-24
31783تهرانتهرانپارسکلنگیفروش20013,000,0002,600,000,0001393-10-24
31782تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001393-10-24
31781تهرانتهرانپارسکلنگیفروش30012,000,0003,600,000,0001393-10-24
31532تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-10-22
31551تهرانتهرانپارسکلنگیفروش27014,000,0003,780,000,0001393-10-22
Page top