املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51037تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش5009,000,0007,200,000,0001394-05-17
51038تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,24012,000,00012,000,000,0001394-05-17
51039تهرانتهرانپارسکلنگیفروش5,00022,000,00030,800,000,0001394-05-17
51040تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394-05-17
50457تهرانجشنوارهکلنگیفروش605,200,000900,000,0001394-05-12
50458تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001394-05-12
50459تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-05-12
50084تهرانتهرانپارس - اولکلنگیفروش14011,800,0001,600,000,0001394-05-10
50089تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1407,500,0001,350,000,0001394-05-10
50090تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش1,56515,000,00012,225,000,0001394-05-10
49564تهرانتهرانپارس - باقریکلنگیفروش22512,000,0002,640,000,0001394-05-06
49565تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش16010,000,0001,500,000,0001394-05-06
49582تهراناردیبهشتمستغلاتفروش3763,800,0001,428,800,0001394-05-06
49143تهرانتهرانپارسکلنگیفروش30010,800,0001394-05-03
49144تهرانتهرانپارس - سومکلنگیفروش34012,000,0003,432,000,0001394-05-03
49154تهرانتهرانپارسکلنگیفروش15013,000,0003,510,000,0001394-05-03
48723تهرانتهرانپارسکلنگیفروش14012,000,0002,880,000,0001394-04-29
48589تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2207,000,0001,000,000,0001394-04-25
48588تهرانجشنوارهکلنگیفروش1105,300,0001,118,300,0001394-04-25
48587تهرانتهرانپارسکلنگیفروش6808,000,0004,800,000,0001394-04-25
48255تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش2808,000,0001,736,000,0001394-04-22
48253تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش813,800,000307,800,0001394-04-22
48254تهرانبلوار اردیبهشتآپارتمانفروش994,000,000396,000,0001394-04-22
48004تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1303,300,000580,800,0001394-04-20
48005تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2558,000,0001,056,000,0001394-04-20
48006تهرانتهرانپارسکلنگیفروش25013,000,0005,200,000,0001394-04-20
48007تهرانتهرانپارسکلنگیفروش706,000,000540,000,0001394-04-20
47142تهرانخیابان جشنواره آپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394-04-19
47678تهرانتهرانپارسکلنگیفروش31013,000,0003,211,000,0001394-04-15
47679تهرانتهرانپارس - غربیهاکلنگیفروش6409,500,0003,990,000,0001394-04-15
Page top