املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71406تهرانتهرانپارسکلنگیفروش805,300,000750,000,0001395-01-15
71415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1504,000,000600,000,0001395-01-15
71193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش66550,000363,000,0001394-12-24
71194تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394-12-24
71195تهرانتهرانپارسکلنگیفروش50010,500,0005,250,000,0001394-12-24
71058تهرانفرجام غربیآپارتمانفروش1005,850,000585,000,0001394-12-20
71073تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001394-12-20
71060تهراناستخرآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-12-20
71061تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش684,300,000392,400,0001394-12-20
70865تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1063,200,000339,200,0001394-12-17
70855تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-12-17
70856تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1043,500,000364,000,0001394-12-17
70869تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1265,100,000642,600,0001394-12-17
70703تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1328,000,0001,056,000,0001394-12-15
70704تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1255,600,000700,000,0001394-12-15
70717تهرانوفادار شرقیکلنگیفروش1807,500,0001,350,000,0001394-12-15
70399تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش110350,000,0001394-12-11
70400تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-12-11
70415تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1074,200,000449,400,0001394-12-11
70424تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-12-11
70185تهرانتهرانپارسمستغلاتفروش875کارشناسیکارشناسی1394-12-09
70195تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1303,153,000410,000,0001394-12-09
70209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1925,800,0001,113,600,0001394-12-09
70210تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1216,000,000762,000,0001394-12-09
70280تهرانغربیهای تهرانپارسآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394-12-09
69956تهرانتهرانپارسکلنگیفروش4359,500,0001394-12-05
69798تهرانتهرانپارس - زهدیآپارتمانفروش972,700,000261,900,0001394-12-04
69799تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394-12-04
69806تهرانتهرانپارس - امینکلنگیفروش2003,000,0001,050,000,0001394-12-04
69807تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,685,000210,000,0001394-12-04
Page top