املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار پروین

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87845تهران196 شرقیکلنگیفروش3506,000,0001,392,000,0001395/10/05
94382تهران196 شرقی کلنگیفروش90010,000,0001395/10/04
94369تهران194 شرقیآپارتمانفروش60160,000,0001395/10/04
94114تهران216 شرقیآپارتمانرهن و اجاره85500,00050,000,0001395/09/30
94103تهرانبلوار پرویناداریرهن و اجاره1409,000,000200,000,0001395/09/30
93221تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره453,200,00040,000,0001395/09/21
92799تهران222 شرقیآپارتمانفروش902,500,000225,000,0001395/09/17
92633تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن8080,000,0001395/09/16
92630تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره95800,00030,000,0001395/09/16
92532تهران198 شرقیآپارتمانرهن و اجاره521,100,00015,000,0001395/09/15
92534تهرانمیدان پروینمغازهرهن و اجاره292,300,00030,000,0001395/09/15
92326تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره701,000,00015,000,0001395/09/14
91947تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره1005,000,000100,000,0001395/09/09
90633تهرانبلوار پروین آپارتمانرهن و اجاره1051,200,00050,000,0001395/08/24
90499تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش7638,500,000292,600,0001395/08/24
89329تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره1405,000,00080,000,0001395/08/12
89331تهرانبلوار پروین آپارتمانرهن و اجاره65700,00020,000,0001395/08/12
89182تهران216 شرقیآپارتمانرهن و اجاره551,000,00010,000,0001395/08/11
88872تهرانبلوار پروینمغازهرهن و اجاره382,400,000100,000,0001395/08/09
88836تهرانبلوار پروینکلنگیفروش16010,000,0001,000,000,0001395/08/08
88606تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره56950,00010,000,0001395/08/05
88369تهران214 شرقیآپارتمانفروش1503,300,000495,000,0001395/08/04
88370تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش743,500,000259,000,0001395/08/04
87889تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش813,400,000275,400,0001395/08/01
85793تهرانبلوار پروینکلنگیفروش2604,500,000868,500,0001395/07/04
85796تهرانبلوار پروینکلنگیفروش13512,200,000550,000,0001395/07/04
84345تهرانبلوار پروینکلنگیفروش12011,666,0001,400,000,0001395/06/16
78175تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش1053,900,000409,500,0001395-04-20
74097تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش752,735,000205,000,0001395-02-13
74106تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش674,328,000290,000,0001395-02-13
Page top