املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 4 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96313تهرانزندی غربیتجاریرهن و اجاره1007,000,000150,000,0001396/08/02
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,860,000510,000,0001396/08/01
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/08/01
96266تهران192 شرقيمستغلاتفروش1409,000,0001,200,000,0001396/07/27
96257تهرانقلیچ خانیآپارتمانرهن و اجاره1202,700,000130,000,0001396/06/16
96145تهراننقدیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001396/05/24
96180تهرانرسالتتجاریاجاره405,000,0001396/05/24
96026تهرانهنگام، بلوار استقلالآپارتمانفروش53190,000,0001396/05/19
95876تهران۱۵۴شرقیآپارتمانفروش1125,530,000620,000,0001396/05/08
95725تهرانتهرانپارس، 218 شرقی آپارتمانفروش583,200,000187,000,0001396/05/02
95798تهراننارمک، حیدرخانیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001396/04/29
96004تهرانتهرانپارس، 190 شرقیآپارتمانفروش743,600,000266,400,0001396/04/20
95588تهرانخواجه عبداله انصاریآپارتمانرهن163170,000,0001396/03/21
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/18
95804تهرانمجیدیه، ریحانیآپارتمانرهن و اجاره811,500,00030,000,0001396/03/11
95733تهرانتهرانپارس، 196 شرقیآپارتمانفروش773,900,000300,000,0001396/03/05
95724تهرانفرجامآپارتمانرهن و اجاره80300,00080,000,0001396/03/05
95691تهرانهنگام، بلوار کاظمیآپارتمانفروش583,800,000218,000,0001396/03/04
95716تهرانفرجام، حیدرخانیآپارتمانرهن و اجاره68600,00065,000,0001396/02/24
95530تهرانهنگامآپارتمانفروش603,600,000215,000,0001396/02/24
95686تهرانتهرانپارس، درختیآپارتمانرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1396/02/16
95666تهرانتهرانپارس، 216 غربیآپارتمانرهن و اجاره55900,00025,000,0001396/02/14
95657تهرانتهرانپارس، شبستری (133)مغازهرهن و اجاره905,000,00050,000,0001396/02/08
95567تهرانحکیمیه، سازمان آب کارخانجاترهن و اجاره18535,000,000500,000,0001396/01/24
95453تهرانفرجام شرقی، سراج آپارتمانفروش533,500,000185,500,0001396/01/05
Page top