املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 3 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38236تهراناختیاریهآپارتمانفروش113کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38257تهراندروسآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394-01-15
38272تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش877,300,000635,100,0001394-01-15
38293تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001394-01-15
38289تهرانقلهکآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394-01-15
38290تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1437,000,0001,001,000,0001394-01-15
38291تهرانونکمغازهفروش55کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38312تهراندولتآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394-01-15
38309تهرانونکآپارتمانفروش987,400,000725,200,0001394-01-15
38308تهرانمیردامادآپارتمانفروش729,030,000650,000,0001394-01-15
38306تهرانمیردامادمغازهفروش2530,000,000750,000,0001394-01-15
38304تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1448,500,0001394-01-15
38324تهرانگاندیاداریفروش270کارشناسیکارشناسی1394-01-15
37160تهرانشیراز شمالیآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-12-28
38163تهرانجهان کودکآپارتمانفروش2757,500,0002,062,500,0001393-12-26
38167تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,500,0001393-12-26
38168تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393-12-26
38198تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1358,700,0001,174,500,0001393-12-26
38199تهراندروسآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-12-26
38191تهرانهرویآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-12-26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393-12-26
38203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1265,950,000750,000,0001393-12-26
38202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1358,100,0001,093,500,0001393-12-26
38200تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-12-26
38201تهراندولت - قناتاداریفروش13511,000,0001,485,000,0001393-12-26
Page top