املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90410تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره1605,800,00080,000,0001395/08/23
90189تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1202,200,00025,000,0001395/08/20
90153تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره7025,000,000200,000,0001395/08/20
90158تهرانپاسداران آپارتمانرهن و اجاره1733,500,00040,000,0001395/08/20
90157تهرانپاسداران اداریرهن و اجاره654,500,00050,000,0001395/08/20
90156تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1982,000,00050,000,0001395/08/20
90154تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره852,500,00060,000,0001395/08/20
90092تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14012,500,0001,750,000,0001395/08/20
90090تهرانپاسدارانمستغلاتفروش1604,100,000,0001395/08/20
90091تهرانپاسدارانآپارتمانفروش25310,500,0002,656,500,0001395/08/20
90042تهراننوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1103,700,00035,000,0001395/08/19
90043تهراننوبنیاداداریرهن96200,000,0001395/08/19
90041تهراننوبنیادآپارتمانرهن و اجاره887,000,000100,000,0001395/08/19
89986تهرانشهید عراقیاداریرهن و اجاره2008,000,00050,000,0001395/08/19
89958تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1182,200,000100,000,0001395/08/19
89956تهرانپاسدارانمغازهرهن3604,000,000,0001395/08/19
89954تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2058,000,000100,000,0001395/08/19
89949تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/08/19
89953تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1543,000,000180,000,0001395/08/19
89948تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره752,200,00030,000,0001395/08/19
89947تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1884,500,00045,000,0001395/08/19
89864تهرانساقدوشاداریرهن و اجاره954,500,00050,000,0001395/08/18
89790تهرانپاسداران آپارتمانرهن و اجاره1203,000,00080,000,0001395/08/18
89786تهرانپاسداران آپارتمانرهن و اجاره1204,500,00050,000,0001395/08/18
89789تهرانپاسداران آپارتمانرهن227250,000,0001395/08/18
89785تهرانپاسداران مستغلاتاجاره12030,000,0001395/08/18
89787تهرانساقدوشاداریرهن و اجاره754,000,00050,000,0001395/08/18
89748تهرانپاسدارانآپارتمانفروش917,600,000691,600,0001395/08/18
89747تهرانساقدوشآپارتمانفروش1087,400,000799,200,0001395/08/18
89745تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001395/08/18
Page top