املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94560تهرانپاسدارانویلافروش32518,000,0001395/10/06
94561تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12012,500,0001,500,000,0001395/10/06
94559تهرانپاسدارانآپارتمانفروش16510,000,0001,650,000,0001395/10/06
94496تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1083,400,00050,000,0001395/10/05
94498تهرانپاسدارانمغازهرهن125700,000,0001395/10/05
94495تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1556,000,000150,000,0001395/10/05
94494تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1154,200,000100,000,0001395/10/05
94352تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1575,700,000894,900,0001395/10/04
94351تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1908,500,0001,632,000,0001395/10/04
94353تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15011,500,0001395/10/04
94302تهرانپاسدارن آپارتمانرهن و اجاره601,700,00010,000,0001395/10/02
94304تهرانپاسدارناداریرهن و اجاره623,400,00040,000,0001395/10/02
94301تهرانپاسدارن اداریرهن و اجاره1,060کارشناسیکارشناسی1395/10/02
94300تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1805,000,000250,000,0001395/10/02
92512تهرانپاسدارانآپارتمانرهن220600,000,0001395/10/02
94231تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1568,500,0001,326,000,0001395/10/02
94230تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395/10/02
94229تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14511,000,0001395/10/02
94228تهرانپاسدارانآپارتمانفروش977,010,000680,000,0001395/10/02
94212تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1563,000,00090,000,0001395/10/01
94211تهرانپاسداراناداریرهن90120,000,0001395/10/01
94083تهرانپاسدارن آپارتمانرهن و اجاره852,500,00050,000,0001395/09/30
94082تهرانپاسدارناداریرهن و اجاره1253,800,00025,000,0001395/09/30
93408تهرانپاسداران آپارتمانرهن و اجاره901,500,00030,000,0001395/09/30
93957تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001395/09/30
93956تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001395/09/30
93955تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1258,400,0001,050,000,0001395/09/30
93933تهرانپاسدارن اداریرهن و اجاره503,200,00030,000,0001395/09/29
93767تهرانپاسدارن شمالیاداریرهن و اجاره1257,000,000100,000,0001395/09/28
93737تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2078,000,0001,656,000,0001395/09/28
Page top