املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
74798تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395-03-04
74809تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001395-03-04
74086تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395-02-13
74126تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1739,200,0001,591,600,0001395-02-13
73884تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانپیش فروش1651,050,0001,732,500,0001395-02-11
73896تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001395-02-11
73909تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1476,800,0001,000,000,0001395-02-11
73702تهرانپاسداران - زمزدآپارتمانفروش1766,200,0001,091,200,0001395-02-08
73689تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1616,900,0001,110,900,0001395-02-08
73416تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395-02-06
73414تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1616,900,0001,110,000,0001395-02-06
73417تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12012,000,0001395-02-06
73436تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1407,700,0001,078,000,0001395-02-06
73424تهرانپاسدرن - نگارستانمغازهفروش1060,000,000600,000,0001395-02-06
73443تهرانپاسداران - گلستان آپارتمانفروش13911,000,0001,529,000,0001395-02-06
73120تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001395-02-04
73128تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395-02-04
73136تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395-02-04
72999تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1057,100,000745,500,0001395-02-01
73007تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش13012,000,000156,000,0001395-02-01
73016تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1437,500,000997,500,0001395-02-01
73022تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش41815,000,0006,270,000,0001395-02-01
72873تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0001395-01-31
72705تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11611,000,0001,276,000,0001395-01-30
72724تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-01-30
Page top