املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
79833تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1586,962,0001,100,000,0001395-05-04
79715تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001395-05-02
79682تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395-05-02
79679تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1177,000,0001395-05-02
79545تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395-04-30
79531تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001395-04-30
79527تهران ساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-30
79197تهرانساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-28
79192تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش10310,679,0001,100,000,0001395-04-28
79168تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-04-28
78926تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-04-26
78923تهرانپاسداران - بوستانمستغلاتفروش1409,500,0001395-04-26
78908تهرانپاسدارانمستغلاتفروش44010,000,0001395-04-26
78596تهرانپاسدارانآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395-04-22
78505تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395-04-22
78502تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395-04-22
78498تهرانپاسدارانمستغلاتفروش31019,000,0001395-04-22
78487تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش220کارشناسیکارشناسی1395-04-22
78222تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1268,500,0001,071,000,0001395-04-20
78213تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395-04-20
78208تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001395-04-20
78173تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2138,500,0001,810,500,0001395-04-20
78172تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش14210,000,0001,420,000,0001395-04-20
75640تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10015,500,0001,550,000,0001395-03-16
75214تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1968,000,0001,568,000,0001395-03-10
Page top