املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73128تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش1729,200,0001,582,400,0001395-02-04
73136تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395-02-04
72999تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1057,100,000745,500,0001395-02-01
73007تهرانپاسداران - بهستان آپارتمانفروش13012,000,000156,000,0001395-02-01
73016تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1437,500,000997,500,0001395-02-01
73022تهرانپاسداران - بهارستانکلنگیفروش41815,000,0006,270,000,0001395-02-01
72873تهرانپاسداران - نگارستانکلنگیفروش28025,000,0001395-01-31
72705تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش11611,000,0001,276,000,0001395-01-30
72724تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-01-30
72310تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1216,100,000738,000,0001395-01-25
72311تهرانگل نبیمستغلاتفروش1,20012,000,0001395-01-25
72353تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001395-01-25
72201تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش12011,200,0001395-01-24
72210تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1569,000,0001395-01-24
72215تهرانپاسداران کلنگیفروش41815,000,0001395-01-24
71857تهراننوبنیاداداریفروش10212,000,0001,224,000,0001395-01-22
71895تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-01-22
71896تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395-01-22
71509تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1558,390,0001,300,000,0001395-01-16
71307تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1859,200,0001,702,000,0001395-01-14
71260تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1395-01-14
71183تهرانپاسداران آپارتمانمعاوضه20012,000,0002,400,000,0001394-12-24
71126تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394-12-22
71057تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7810,000,000780,000,0001394-12-20
71063تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1489,500,0001,406,000,0001394-12-20
70860تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7810,000,000780,000,0001394-12-17
70870تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001394-12-17
70715تهرانپاسدارانآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394-12-15
70723تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001394-12-15
70420تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-12-11
Page top