املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82173تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1368,800,0001,196,800,0001395-05-26
81825تهراندشتستانهاآپارتمانفروش8412,400,0001,041,600,0001395-05-23
81817تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1508,600,0001,290,000,0001395-05-23
81804تهرانساقدوشآپارتمانفروش1516,700,0001,011,700,0001395-05-23
81504تهراننگارستان هاآپارتمانفروش1149,500,0001,083,000,0001395-05-20
81503تهرانبوستانهاآپارتمانفروش747,500,000555,000,0001395-05-20
81234تهرانپاسدارانآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-05-18
81223تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001395-05-18
81221تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001395-05-18
80962تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1137,800,000881,400,0001395-05-16
80956تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1659,090,0001,500,000,0001395-05-16
80940تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001395-05-16
80865تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001395-05-14
80476تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001395-05-12
80455تهرانپاسداران شمالیمغازهفروش140100,000,00014,000,000,0001395-05-12
80454تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1685,500,000924,000,0001395-05-12
80138تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش10510,500,0001,102,500,0001395-05-07
79914تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1298,300,0001,070,000,0001395-05-04
79840تهرانپاسدارانمستغلاتفروش11021,000,0001395-05-04
79833تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1586,962,0001,100,000,0001395-05-04
79715تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001395-05-02
79682تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395-05-02
79679تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1177,000,0001395-05-02
79545تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1068,000,000848,000,0001395-04-30
79531تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001395-04-30
79527تهران ساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-30
79197تهرانساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-28
79192تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش10310,679,0001,100,000,0001395-04-28
79168تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-04-28
78926تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-04-26
Page top