املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک پاسداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95659تهرانپاسداران، گلستاناداریرهن و اجاره55کارشناسیکارشناسی1396/02/28
95649تهرانپاسدارانکلنگیفروش11012,000,0002,448,000,0001396/02/18
95355تهرانپاسداراناداریفروش8612,900,000,0001396/01/04
95314تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن135250,000,0001395/10/16
95315تهرانبوستان پنجمآپارتمانرهن و اجاره1526,000,00080,000,0001395/10/16
95316تهرانگلستانهاآپارتمانرهن و اجاره1807,000,000100,000,0001395/10/16
95313تهرانپاسدارن اداریرهن85450,000,0001395/10/16
95317تهرانمکران جنوبیآپارتمانرهن100125,000,0001395/10/16
95253تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2459,500,0002,327,500,0001395/10/15
95254تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1079,200,000984,400,0001395/10/14
95191تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره652,500,00030,000,0001395/10/09
95119تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001395/10/09
95118تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1575,700,000894,900,0001395/10/09
95117تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1079,200,000984,400,0001395/10/09
95070تهرانپاسدارن آپارتمانرهن150350,000,0001395/10/08
95065تهرانپاسدارن آپارتمانرهن و اجاره110300,000160,000,0001395/10/08
95063تهرانپاسدارنآپارتمانرهن و اجاره1801,500,000400,000,0001395/10/08
95066تهرانپاسدارن اداریرهن و اجاره1257,500,00050,000,0001395/10/08
89566تهرانپاسداران مغازهرهن و اجاره456,000,000300,000,0001395/10/08
94845تهرانپاسدارن مغازهرهن و اجاره2412,000,00050,000,0001395/10/07
94848تهرانپاسدارن اداریرهن90200,000,0001395/10/07
94847تهرانپاسدارن اداریرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/10/07
94843تهرانپاسدارن آپارتمانرهن و اجاره98800,00090,000,0001395/10/07
94844تهرانپاسدارنمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/10/07
94846تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00070,000,0001395/10/07
94701تهرانشهید عراقیمغازهرهن و اجاره25050,000,000600,000,0001395/10/06
94696تهرانپاسدارن مستغلاترهن و اجاره1259,000,000300,000,0001395/10/06
94695تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره782,200,00050,000,0001395/10/06
94688تهرانحسینیه ارشادآپارتمانرهن و اجاره1403,400,000100,000,0001395/10/06
94694تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/10/06
Page top