املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92667تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن180250,000,0001395/09/16
92665تهرانشیخ بهاییمستغلاترهن و اجاره15012,000,000200,000,0001395/09/16
92664تهرانشهرک نورآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000100,000,0001395/09/16
92662تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره2206,000,000100,000,0001395/09/16
86572تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره25030,000,000200,000,0001395/09/16
92500تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1031,400,00070,000,0001395/09/15
92433تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/09/15
92432تهرانامداد غربیآپارتمانفروش11612,000,0001,392,000,0001395/09/15
92431تهراندانش ور غربیآپارتمانفروش7311,500,000839,500,0001395/09/15
92430تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001395/09/15
92310تهرانونکمغازهرهن و اجاره7025,000,000100,000,0001395/09/14
92309تهرانونکاداریرهن110300,000,0001395/09/14
92221تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/09/14
91999تهرانونککلنگیفروش1,69631,000,0001395/09/11
91660تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/09/09
91890تهرانونک - خدامیاداریرهن و اجاره783,000,00020,000,0001395/09/07
91889تهرانونکآپارتمانرهن90150,000,0001395/09/07
91877تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانرهن1651,800,000,0001395/09/07
91876تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره1012,800,00025,000,0001395/09/07
91778تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395/09/07
91777تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395/09/07
91776تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11612,000,0001,392,000,0001395/09/07
91661تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00080,000,0001395/09/03
91659تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1702,500,000100,000,0001395/09/03
91555تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش18114,365,0001395/09/03
91554تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001395/09/03
91553تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001395/09/03
91493تهرانشیخ بهاییمغازهرهن و اجاره13030,000,000300,000,0001395/09/02
91274تهرانملاصدراآپارتمانرهن و اجاره1407,000,00010,000,0001395/09/01
91285تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره752,000,00030,000,0001395/09/01
Page top