املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94085تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00030,000,0001395/09/30
93967تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395/09/30
93966تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1,10021,000,0001395/09/30
93965تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش34010,000,0001395/09/30
93935تهرانبرزیل شرقیاداریرهن235400,000,0001395/09/29
93923تهرانشیخ بهاییاداریرهن180200,000,0001395/09/29
93770تهرانونک - توانیراداریرهن و اجاره1106,000,00010,000,0001395/09/28
93754تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/09/28
93753تهراندانشور غربیآپارتمانفروش1808,500,0001395/09/28
93752تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش9010,000,0001395/09/28
93751تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1007,300,000730,000,0001395/09/28
93750تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش1,51812,000,0001395/09/28
93526تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00080,000,0001395/09/23
93420تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/09/22
93419تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1503,100,00040,000,0001395/09/22
93403تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره2027,500,000150,000,0001395/09/22
93400تهرانملاصدرامغازهرهن1571,000,000,0001395/09/22
93399تهرانونکمغازهرهن و اجاره2312,000,000150,000,0001395/09/22
93246تهرانشیخ بهاییمغازهرهن و اجاره14035,000,000400,000,0001395/09/21
93236تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1027,000,00080,000,0001395/09/21
93157تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1808,500,000530,000,0001395/09/21
93164تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001395/09/21
93162تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/09/21
93160تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1278,600,0001,092,200,0001395/09/21
92877تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1702,500,000100,000,0001395/09/17
92876تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1803,500,000100,000,0001395/09/17
92875تهرانملاصدرااداریرهن178350,000,0001395/09/17
92791تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395/09/17
92795تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001395/09/17
92793تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/09/17
Page top