املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94241تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1416,200,000874,200,0001395/10/02
94240تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش9410,500,000987,000,0001395/10/02
94239تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/10/02
94075تهرانشیخ بهاییمستغلاترهن و اجاره68022,000,000200,000,0001395/09/30
94086تهرانونک - خدامیآپارتمانرهن و اجاره1755,000,00070,000,0001395/09/30
94085تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00030,000,0001395/09/30
93967تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395/09/30
93966تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش1,10021,000,0001395/09/30
93965تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش34010,000,0001395/09/30
93935تهرانبرزیل شرقیاداریرهن235400,000,0001395/09/29
93923تهرانشیخ بهاییاداریرهن180200,000,0001395/09/29
93770تهرانونک - توانیراداریرهن و اجاره1106,000,00010,000,0001395/09/28
93754تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001395/09/28
93753تهراندانشور غربیآپارتمانفروش1808,500,0001395/09/28
93752تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش9010,000,0001395/09/28
93751تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1007,300,000730,000,0001395/09/28
93750تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش1,51812,000,0001395/09/28
93526تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00080,000,0001395/09/23
93420تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/09/22
93419تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1503,100,00040,000,0001395/09/22
93403تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره2027,500,000150,000,0001395/09/22
93400تهرانملاصدرامغازهرهن1571,000,000,0001395/09/22
93399تهرانونکمغازهرهن و اجاره2312,000,000150,000,0001395/09/22
93246تهرانشیخ بهاییمغازهرهن و اجاره14035,000,000400,000,0001395/09/21
93236تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1027,000,00080,000,0001395/09/21
Page top