املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ونک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53925تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1445,500,000792,000,0001394-06-16
54073تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش13710,500,0001,438,500,0001394-06-16
54080تهرانولیعصر - ونککلنگیفروش69017,000,0007,191,000,0001394-06-16
53438تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001394-06-11
53440تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش13211,000,0001,452,000,0001394-06-11
53004تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1416,000,000846,000,0001394-06-08
53005تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1578,500,0001394-06-08
53006تهرانشهرک والفجرآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001394-06-08
52959تهرانولیعصر - ونکآپارتمانفروش1808,000,0001,440,000,0001394-06-07
52625تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001394-06-04
52051تهرانشیخ بهاییمستغلاتفروش60410,500,0006,342,000,0001394-05-31
51233تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-05-18
51234تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1799,000,0001,611,000,0001394-05-18
39980تهرانده ونککلنگیفروش908,000,0002,680,000,0001394-05-17
43235تهرانونک - سئولکلنگیفروش44015,500,0002,712,500,0001394-05-17
50651تهرانونک - برزیلآپارتمانفروش1957,075,0001,380,000,0001394-05-14
50652تهرانونککلنگیفروش54935,000,0001394-05-14
50490تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001394-05-13
50491تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش15210,500,0001,596,000,0001394-05-13
48748تهرانشهرک والفجرکلنگیفروش4,44012,000,00060,000,000,0001394-04-29
48750تهرانشیخ بهایی شمالیکلنگیفروش95027,000,00014,310,000,0001394-04-29
48357تهرانشیخ بهایی شمالیمستغلاتفروش3496,000,0002,000,000,0001394-04-23
48358تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش15718,300,0002,873,000,0001394-04-23
48095تهرانونک - سئولآپارتمانفروش15812,200,0001,927,000,0001394-04-21
48096تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1276,000,000762,000,0001394-04-21
47890تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1155,650,000650,000,0001394-04-18
47889تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش3409,000,0003,000,000,0001394-04-18
47888تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش3409,000,0003,000,000,0001394-04-18
40219تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش2004,865,000550,000,0001394-04-15
47525تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1529,000,0001,368,000,0001394-04-15
Page top