املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69231تهرانمیردامادآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394-11-28
68866تهراننفت شمالیآپارتمانفروش13611,800,0001,604,800,0001394-11-25
68877تهرانمیردامادآپارتمانفروش26010,500,0002,730,000,0001394-11-25
68474تهرانمیردامادآپارتمانفروش14211,000,0001,562,000,0001394-11-20
68479تهرانمیردامادآپارتمانفروش1076,900,000738,300,0001394-11-20
65545تهرانمیردامادآپارتمانفروش20511,800,0002,419,000,0001394-10-16
63258تهرانمیردامادآپارتمانفروش638,500,000535,500,0001394-09-25
63287تهرانمیردامادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-09-25
62194تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001394-09-10
60081تهرانمیردامادآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1394-08-19
59775تهرانمیردامادآپارتمانفروش989,300,000911,400,0001394-08-17
58764تهرانمیردامادآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394-08-05
58244تهرانمیردامادآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394-07-28
54843تهرانمیردامادآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001394-06-23
54439تهرانمیردامادآپارتمانفروش1311,000,000,0001394-06-18
54068تهرانمیردامادآپارتمانفروش20710,500,0002,173,500,0001394-06-16
54069تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-06-16
52170تهرانمیردامادآپارتمانفروش10110,000,0001,010,000,0001394-06-01
50660تهرانمیردامادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-05-14
50661تهرانمیردامادکلنگیفروش26023,000,0005,520,000,0001394-05-14
50662تهرانمیردامادآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394-05-14
48777تهرانمیردامادآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394-04-29
48398تهرانمیردامادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394-04-23
48397تهرانمیردامادآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001394-04-23
48127تهرانمیردامادآپارتمانفروش15710,000,0001,570,000,0001394-04-21
48128تهرانمیردامادآپارتمانفروش738,000,000584,000,0001394-04-21
46641تهرانمیردامادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394-04-06
46647تهرانمیردامادآپارتمانفروش1079,700,0001,037,900,0001394-04-06
46529تهرانمیردامادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001394-04-04
46519تهرانمیردامادآپارتمانفروش1388,500,0001394-04-04
Page top