املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82026تهرانمیردامادآپارتمانفروش857,900,000671,500,0001395-05-25
82025تهرانمیردامادآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-05-25
81744تهرانمیردامادآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001395-05-21
81741تهرانمیردامادآپارتمانفروش889,090,000800,000,0001395-05-21
81044تهرانمیردامادآپارتمانفروش9210,326,000950,000,0001395-05-17
81043تهرانمیردامادآپارتمانفروش14511,500,0001,667,500,0001395-05-17
80646تهرانمیردامادمستغلاتفروش130کارشناسیکارشناسی1395-05-13
80625تهرانمیردامادآپارتمانفروش2078,500,0001,759,500,0001395-05-13
80001تهرانمیردامادآپارتمانفروش1838,000,0001,464,000,0001395-05-05
79987تهرانمیردامادآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001395-05-05
79976تهرانمیردامادآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001395-05-05
79361تهرانمیردامادآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001395-04-29
79352تهرانمیردامادآپارتمانفروش1343,500,0001395-04-29
75643تهرانمیردامادمستغلاتفروش46018,000,0005,400,000,0001395-03-16
75337تهرانمیرداماداداریفروش10015,000,0001,500,000,0001395-03-11
75474تهرانبلوار میناویلافروش55220,000,0001395-03-11
74277تهرانمیرامادمغازهفروش4150,000,0002,050,000,0001395-02-14
74291تهرانمیردامادمستغلاتفروش96055,000,000,0001395-02-14
73995تهرانمیرداماداداریفروش4825,000,0001,200,000,0001395-02-12
73845تهرانمیردامادمستغلاتفروش2,20040,000,000,0001395-02-09
72866تهرانمیردامادآپارتمانفروش1047,885,000820,000,0001395-01-31
72604تهرانمیرداماداداریفروش828,000,000656,000,0001395-01-29
72500تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395-01-26
71913تهراننفت شمالی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395-01-22
71420تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1718,000,0001,368,000,0001395-01-15
70633تهرانمیردامادآپارتمانفروش709,300,000651,000,0001394-12-13
70124تهرانمیردامادآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001394-12-08
69543تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش909,800,000588,000,0001394-12-02
69552تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش1457,600,0001,102,000,0001394-12-02
69553تهرانمیردامادآپارتمانفروش1416,100,000860,000,0001394-12-02
Page top