املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20743تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-12
20745تهرانمیردامادآپارتمانفروش917,300,000664,300,0001393-07-12
20746تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393-07-12
20750تهرانمیردامادآپارتمانفروش1416,385,000900,000,0001393-07-12
20751تهرانمیردامادآپارتمانفروش20014,300,0002,860,000,0001393-07-12
20752تهرانمیردامادمغازهفروش46100,000,0001393-07-12
20753تهرانمیردامادآپارتمانفروش20014,500,0002,900,000,0001393-07-12
20754تهرانمیردامادمغازهفروش2225,000,000550,000,0001393-07-12
20042تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
20045تهرانمیردامادآپارتمانفروش806,600,000528,000,0001393-07-07
20050تهرانمیردامادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-07
20053تهرانمیردامادآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001393-07-07
20055تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-07-07
20073تهرانشیخ بهاییاداریفروش1449,000,0001,296,000,0001393-07-07
19689تهرانونک - شیخ بهاییاداریفروش687,900,000537,200,0001393-07-05
19691تهرانونک اداریفروش11012,000,0001,320,000,0001393-07-05
19731تهرانمیرداماد مغازهفروش5050,000,0001393-07-05
19733تهرانمیرداماد اداریفروش13119,100,0002,500,000,0001393-07-05
19734تهرانمیرداماد آپارتمانفروش10810,000,0001,080,000,0001393-07-05
19736تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1186,500,000767,000,0001393-07-05
19737تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1669,000,0001,494,000,0001393-07-05
18900تهرانمیردامادآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001393-06-30
18400تهرانمیرداماد مغازهفروش40کارشناسیکارشناسی1393-06-27
18401تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1368,200,0001,115,200,0001393-06-27
18402تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-06-27
18294تهرانمیرداماد کلنگیفروش26115,500,0004,050,000,0001393-06-26
17646تهرانمیرداماد اداریفروش17312,000,0002,064,000,0001393-06-23
17647تهرانمیرداماد اداریفروش17312,000,0002,076,000,0001393-06-23
17354تهرانمیرداماد مغازهفروش1440,000,000560,000,0001393-06-21
17362تهرانمیرداماد مغازهفروش1850,000,000900,000,0001393-06-21
Page top