املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27760تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001393-09-19
26798تهرانمیرداماداداریفروش15416,000,0002,464,000,0001393-09-10
26592تهرانشریعتی - میردامادمغازهفروش35130,000,0001393-09-09
26432تهرانمیردامادآپارتمانفروش1507,800,0001,150,000,0001393-09-07
26183تهرانمیردامادآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-09-01
26197تهرانمیرداماداداریفروش718,500,000603,500,0001393-09-01
26233تهرانمیردامادمغازهفروش4045,000,0001,800,000,0001393-09-01
24911تهرانمیردامادآپارتمانفروش14410,200,0001,468,800,0001393-08-21
24919تهرانمیردامادآپارتمانفروش8015,000,0001,200,000,0001393-08-21
24949تهرانمیرداماداداریفروش15313,000,0001,989,000,0001393-08-21
24957تهراننفت شمالیمستغلاتفروش3,43014,500,0001393-08-21
24351تهرانمیردامادآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-08-18
24383تهرانمیرداماداداریفروش13117,000,0002,227,000,0001393-08-18
24384تهرانمیردامادمغازهفروش5050,000,00025,000,0001393-08-18
24424تهرانمیردامادآپارتمانفروش1347,500,0001,005,000,0001393-08-18
23938تهرانمیرداماد آپارتمانفروش8810,500,000942,000,0001393-08-11
17383تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانفروش1286,650,000851,200,0001393-07-30
22232تهرانمیرداماداداریفروش9613,000,0001,248,000,0001393-07-27
22233تهرانمیردامادآپارتمانفروش1976,200,0001,221,400,0001393-07-27
22234تهرانمیردامادمغازهفروش4330,000,0001,290,000,0001393-07-27
21439تهرانمیردامادآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393-07-20
21440تهرانمیردامادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001393-07-20
21441تهرانمیردامادآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001393-07-20
21454تهرانمیردامادکلنگیفروش30015,500,0002,185,500,0001393-07-20
21460تهرانمیردامادمغازهفروش2245,000,000990,000,0001393-07-20
21182تهرانمیرداماداداریفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-17
21184تهرانمیردامادمغازهفروش362,000,000,0001393-07-17
21185تهرانمیردامادمغازهفروش9065,000,0005,850,000,0001393-07-17
20997تهرانميردامادآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001393-07-16
21004تهرانمیرداماد آپارتمانفروش10010,800,0001,080,000,0001393-07-16
Page top