املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک میرداماد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52170تهرانمیردامادآپارتمانفروش10110,000,0001,010,000,0001394-06-01
50660تهرانمیردامادآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001394-05-14
50661تهرانمیردامادکلنگیفروش26023,000,0005,520,000,0001394-05-14
50662تهرانمیردامادآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001394-05-14
48777تهرانمیردامادآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394-04-29
48398تهرانمیردامادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394-04-23
48397تهرانمیردامادآپارتمانفروش7511,000,000825,000,0001394-04-23
48127تهرانمیردامادآپارتمانفروش15710,000,0001,570,000,0001394-04-21
48128تهرانمیردامادآپارتمانفروش738,000,000584,000,0001394-04-21
46641تهرانمیردامادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394-04-06
46647تهرانمیردامادآپارتمانفروش1079,700,0001,037,900,0001394-04-06
46529تهرانمیردامادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001394-04-04
46519تهرانمیردامادآپارتمانفروش1388,500,0001394-04-04
46520تهرانمیردامادآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-04-04
46538تهرانمیردامادآپارتمانفروش9513,500,0001,282,500,0001394-04-04
45780تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,0001,127,000,0001394-03-30
45495تهرانمیردامادآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394-03-27
45496تهرانمیردامادآپارتمانفروش1387,400,0001,021,200,0001394-03-27
45497تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-03-27
44073تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش8711,000,000957,000,0001394-03-12
44146تهرانمیردامادکلنگیفروش54021,750,00012,000,000,0001394-03-12
44147تهرانمیردامادآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001394-03-12
44148تهراننفت شمالیآپارتمانفروش23013,900,0003,197,000,0001394-03-12
44150تهرانمیرداماداداریفروش959,000,000855,000,0001394-03-12
43737تهرانمیرداماد - نفتآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394-03-07
Page top