املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64876تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش10897,000,0001,047,600,0001394-10-10
64428تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1127,142,000800,000,0001394-10-06
64460تهرانظفرآپارتمانفروش897,000,000623,000,0001394-10-06
64215تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-10-03
64225تهرانظفرآپارتمانفروش1136,400,000723,200,0001394-10-03
63512تهرانظفرآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-09-28
63513تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-09-28
63535تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1147,400,000843,600,0001394-09-28
62985تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394-09-23
62986تهرانظفر - زرگندهکلنگیفروش755,056,000450,000,0001394-09-23
62989تهرانظفرآپارتمانفروش28813,000,0003,744,000,0001394-09-23
62992تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1208,900,0001,068,000,0001394-09-23
63001تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001394-09-23
62721تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1037,800,000803,400,0001394-09-18
62732تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001394-09-18
62737تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-09-18
62499تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش3405,600,0001,904,000,0001394-09-16
62500تهرانظفرآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001394-09-16
62501تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-09-16
62524تهرانفرید افشارآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-09-16
62388تهرانظفرآپارتمانفروش9710,000,000970,000,0001394-09-15
62155تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-09-10
62183تهرانظفرآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394-09-10
61932تهرانظفر - آرشآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001394-09-08
61940تهرانظفرکلنگیفروش35012,000,0005,880,000,0001394-09-08
61526تهرانظفر - عمرانیمستغلاتفروش1608,700,000870,000,0001394-09-03
61546تهرانفرید افشارآپارتمانفروش16713,000,0002,171,000,0001394-09-03
61554تهرانظفرآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001394-09-03
60995تهرانظفر - پیوندیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001394-08-27
61000تهرانظفرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-08-27
Page top