املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ظفر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
93968تهرانظفرآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001395/09/30
93922تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1073,000,00050,000,0001395/09/29
93920تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/09/29
93918تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره7060,00085,000,0001395/09/29
93755تهرانظفرکلنگیفروش1,05025,000,0001395/09/28
93756تهرانظفرآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001395/09/28
93693تهرانفرید افشارکلنگیفروش20314,000,0001395/09/26
93670تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1134,500,00050,000,0001395/09/25
93527تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره1501,000,000270,000,0001395/09/23
93402تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره1302,700,00035,000,0001395/09/22
93244تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00080,000,0001395/09/21
93243تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1053,600,00030,000,0001395/09/21
93171تهرانظفرآپارتمانفروش888,000,000704,000,0001395/09/21
93170تهرانظفرآپارتمانفروش11012,500,0001,375,000,0001395/09/21
93167تهرانظفرآپارتمانفروش976,597,000640,000,0001395/09/21
93080تهرانظفرآپارتمانفروش1569,200,0001,435,200,0001395/09/20
92798تهرانظفرکلنگیفروش1619,000,0001395/09/17
92800تهران فرید افشارکلنگیفروش62025,000,0001395/09/17
92659تهرانبلوار آرشآپارتمانرهن و اجاره702,200,00030,000,0001395/09/16
79925تهران نونهالان آپارتمانرهن125185,000,0001395/09/16
92499تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره1251,800,00070,000,0001395/09/15
92437تهرانظفر - زرگندهآپارتمانفروش1076,300,000674,100,0001395/09/15
92436تهرانظفر - نفتآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001395/09/15
92435تهرانظفرآپارتمانفروش1307,700,0001,000,000,0001395/09/15
92434تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1569,200,0001,435,200,0001395/09/15
Page top