املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سیدخندان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20892تهرانسید خندانآپارتمانفروش1064,250,000450,000,0001393-07-14
20618تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش555,200,000286,000,0001393-07-10
20619تهراندبستان - جلفاآپارتمانفروش1114,950,000550,000,0001393-07-10
19877تهرانجلفاآپارتمانفروش1725,000,000860,000,0001393-07-06
18463تهرانجلفاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-06-27
18488تهرانجلفاآپارتمانفروش1356,600,000891,000,0001393-06-27
18507تهرانجلفاآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-06-27
17547تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-22
16472تهرانجلفاآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-06-15
15317تهرانسیدخندان - خیابان شريعتیآپارتمانفروش1227,000,000845,000,0001393-05-19
14654تهرانسیدخندان - خیابان ارسبارانآپارتمانفروش1077,300,000781,100,0001392-12-22
13664تهرانسیدخندان - خیابان شریعتیمغازهفروش8030,000,0002,400,000,0001392-01-17
11612تهرانسيدخندان - خیابان شقاقیاداریفروش451,650,000165,000,0001391-09-06
11953تهرانسيدخنداناداریفروش803,000,000240,000,0001391-09-06
11959تهرانسيدخندانزمینفروش2004,500,000900,000,0001391-09-06
12153تهرانسيدخندان اداریفروش11010,000,0001,100,000,0001391-09-06
12532تهرانسيدخندان مستغلاتفروش3463,300,0001,400,000,0001391-09-06
9643تهرانسيدخندان - جلفاآپارتمانفروش1602,300,000368,000,0001391-07-11
10020تهرانسيدخندان - جلفاآپارتمانفروش1252,000,000250,000,0001391-07-11
12516تهرانسیدخندان - جلفاآپارتمانفروش1013,600,000363,000,0001391-07-11
12286تهرانسید خنداناداریفروش1063,800,000402,800,0001391-03-09
12285تهرانسید خنداناداریفروش1831,000,000183,000,0001391-03-08
12284تهرانسید خندانمغازهفروش7620,000,0001,520,000,0001391-03-08
12281تهرانسيد خندان کلنگیفروش4403,500,0001,540,000,0001391-03-06
12280تهرانسيد خندان آپارتمانفروش951,600,000152,000,0001391-03-06
12279تهرانسيد خندان اداریفروش752,300,000172,500,0001391-03-06
12282تهرانسید خندانآپارتمانفروش1542,750,000423,500,0001391-03-06
Page top