املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71601تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,900,0001,138,500,0001395-01-17
71523تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه4525,000,0001395-01-16
71407تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1209,200,0001395-01-15
71311تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,500,0001395-01-14
71203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1469,500,0001,387,000,0001394-12-24
70847تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001394-12-17
70401تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش775,455,000420,000,0001394-12-11
70408تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1456,896,0001,000,000,0001394-12-11
70418تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1506,900,0001,035,000,0001394-12-11
70178تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394-12-09
70179تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394-12-09
70191تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394-12-09
70203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000845,000,0001394-12-09
69951تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1696,200,0001,047,800,0001394-12-05
69964تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001394-12-05
69698تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394-12-03
69705تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001394-12-03
69710تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-12-03
69431تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-12-01
69449تهراندیباجی جنوبیویلافروش25017,500,0004,375,000,0001394-12-01
69341تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-11-29
69342تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-11-29
69360تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394-11-29
68970تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001394-11-26
68990تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش13713,000,0001,781,000,0001394-11-26
Page top