املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66720تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1956,200,0001,209,000,0001394-11-03
66721تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,700,0001,450,000,0001394-11-03
66747تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش21013,000,0002,730,000,0001394-11-03
66648تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18512,500,0002,312,500,0001394-11-01
66649تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394-11-01
66666تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14215,000,0002,130,000,0001394-11-01
66468تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001394-10-27
66466تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش17218,000,0001394-10-27
66482تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-10-27
66100تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش37615,000,0003,000,000,0001394-10-23
66101تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1659,400,0001,551,000,0001394-10-23
66122تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001394-10-23
65001تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش48013,220,0003,000,000,0001394-10-20
65731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-10-20
65756تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1717,500,0001,282,500,0001394-10-20
65762تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50016,000,0008,096,000,0001394-10-20
64975تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,04010,000,00010,400,000,0001394-10-12
64734تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,538,000490,000,0001394-10-09
64558تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394-10-07
64559تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394-10-07
64571تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2027,800,0001,575,600,0001394-10-07
64449تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش60018,000,0007,200,000,0001394-10-06
64463تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش21015,000,0001,575,000,0001394-10-06
64075تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-10-02
64084تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش13725,000,0001394-10-02
64095تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-10-02
63403تهراندیباجیکلنگیفروش64014,000,0001394-09-26
63421تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1569,100,0001,419,000,0001394-09-26
63004تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش656,769,000440,000,0001394-09-23
62628تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش8014,000,0001394-09-17
Page top