املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
73914تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395-03-22
75217تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001395-03-10
75227تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-03-10
75235تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,200,0001,150,000,0001395-03-10
74130تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001395-02-13
73913تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395-02-11
73706تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395-02-08
73679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-02-08
73686تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1778,500,0001,504,000,0001395-02-08
73421تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش707,500,0001395-02-06
73425تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش608,700,000552,000,0001395-02-06
73442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش20710,000,0002,070,000,0001395-02-06
73110تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1259,000,0001,125,000,0001395-02-04
73111تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001395-02-04
73129تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1059,523,0001,000,000,0001395-02-04
73141تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001395-02-04
73142تهراندیباجی جنوبیآپارتمانمعاوضه1789,500,0001,691,000,0001395-02-04
73005تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1599,500,0001,510,500,0001395-02-01
73006تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش6087,000,000522,000,0001395-02-01
73031تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001395-02-01
72713تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش706,900,000496,800,0001395-01-30
72718تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001395-01-30
72738تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش73020,000,0001395-01-30
72343تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1168,700,0001,009,000,0001395-01-25
72361تهراندیباجی جنوبیویلافروش30014,000,0001395-01-25
Page top