املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73913تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395-02-11
73706تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395-02-08
73679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-02-08
73686تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1778,500,0001,504,000,0001395-02-08
73421تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش707,500,0001395-02-06
73425تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش608,700,000552,000,0001395-02-06
73442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش20710,000,0002,070,000,0001395-02-06
73110تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1259,000,0001,125,000,0001395-02-04
73111تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001395-02-04
73129تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1059,523,0001,000,000,0001395-02-04
73141تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش39238,265,0001395-02-04
73142تهراندیباجی جنوبیآپارتمانمعاوضه1789,500,0001,691,000,0001395-02-04
73005تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1599,500,0001,510,500,0001395-02-01
73006تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش6087,000,000522,000,0001395-02-01
73031تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001395-02-01
72713تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش706,900,000496,800,0001395-01-30
72718تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001395-01-30
72738تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش73020,000,0001395-01-30
72343تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1168,700,0001,009,000,0001395-01-25
72361تهراندیباجی جنوبیویلافروش30014,000,0001395-01-25
71601تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,900,0001,138,500,0001395-01-17
71523تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه4525,000,0001395-01-16
71407تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1209,200,0001395-01-15
71311تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,500,0001395-01-14
71203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1469,500,0001,387,000,0001394-12-24
70847تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001394-12-17
70401تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش775,455,000420,000,0001394-12-11
70408تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1456,896,0001,000,000,0001394-12-11
70418تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1506,900,0001,035,000,0001394-12-11
70178تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394-12-09
Page top