املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81492تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395-05-20
81232تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001395-05-18
80946تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395-05-16
80870تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001395-05-14
80861تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001395-05-14
80475تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395-05-12
80457تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1507,500,0001395-05-12
80441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395-05-12
80292تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001395-05-10
80268تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش865,700,000490,200,0001395-05-10
80267تهراندیباجیآپارتمانفروش715,802,000412,000,0001395-05-10
80135تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395-05-07
80122تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395-05-07
80115تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2106,904,0001,450,000,0001395-05-07
79847تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395-05-04
79836تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2079,000,0001,863,000,0001395-05-04
79830تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001395-05-04
79709تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,200,000920,000,0001395-05-02
79546تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1168,300,000962,800,0001395-04-30
79529تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001395-04-30
79195تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395-04-28
79191تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16018,000,0001395-04-28
78223تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395-04-20
78210تهراندیباجیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395-04-20
78189تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395-04-20
73914تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395-03-22
75217تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001395-03-10
75227تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-03-10
75235تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1259,200,0001,150,000,0001395-03-10
74130تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001395-02-13
Page top