املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88281تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره502,000,00035,000,0001395/08/03
88147تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00050,000,0001395/08/02
88146تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,200,00050,000,0001395/08/02
87972تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1704,700,00085,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87970تهراندیباجی جنوبیویلارهن و اجاره30026,000,000200,000,0001395/08/01
87904تهراندیباجی جنوبیویلافروش30018,000,0001395/08/01
87902تهراندیباجیآپارتمانفروش1009,500,0001395/08/01
87903تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,500,0001,078,500,0001395/08/01
87523تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/07/26
87522تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1828,500,0001,547,000,0001395/07/26
87521تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1378,500,0001395/07/26
87296تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001395/07/24
87295تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,80025,000,0001395/07/24
87297تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/07/24
87008تهراندیباجی جنوبیکلنگیمعاوضه26520,000,0003,080,000,0001395/07/17
87010تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/07/17
87009تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,200,0001,242,000,0001395/07/17
86481تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/07/11
86174تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16018,000,0001395/07/06
86175تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش647,500,000480,000,0001395/07/06
86176تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش26012,500,0001395/07/06
85803تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش51712,000,0006,204,000,0001395/07/04
85804تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/07/04
85580تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001395/06/31
Page top