املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86175تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش647,500,000480,000,0001395/07/06
86176تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش26012,500,0001395/07/06
85803تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش51712,000,0006,204,000,0001395/07/04
85804تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,500,0002,280,000,0001395/07/04
85580تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001395/06/31
85579تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001395/06/31
85581تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش825,600,000465,000,0001395/06/31
85266تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش4001,200,0007,800,000,0001395/06/27
85264تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش3,00010,000,0001395/06/27
85265تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/06/27
84743تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001395/06/20
84742تهراندیباجی جنوبیآپارتمانپیش فروش1428,000,0001,136,000,0001395/06/20
84330تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش68014,500,0001395/06/16
84332تهراندیباجیآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001395/06/16
84331تهراندیباجیآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001395/06/16
83791تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/06/11
83789تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش27022,000,0001395/06/11
83790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395/06/11
83406تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1778,500,0001,504,500,0001395-06-08
80959تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001395-06-06
83232تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,200,000917,000,0001395-06-06
83221تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25011,000,0002,750,000,0001395-06-06
83215تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395-06-06
82876تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1102,500,000,0001395-06-02
82873تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش25010,850,0001395-06-02
82189تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001395-05-26
82185تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش31224,000,0001395-05-26
82182تهرانمنظریهآپارتمانفروش19510,000,0001,950,000,0001395-05-26
81828تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش707,857,000550,000,0001395-05-23
81820تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش716,600,000468,600,0001395-05-23
Page top