املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
93247تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن110180,000,0001395/09/21
93154تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/21
93155تهراندیباجیکلنگیفروش53210,000,000,0001395/09/21
92789تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش26012,500,0001395/09/17
92788تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001395/09/17
92671تهراندیباجی جنوبی مستغلاترهن و اجاره802,500,00020,000,0001395/09/16
92504تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/09/15
92503تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,200,00050,000,0001395/09/15
92429تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش633,968,000250,000,0001395/09/15
92150تهراندیباجیآپارتمانفروش13520,000,0002,700,000,0001395/09/13
92039تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00060,000,0001395/09/11
90439تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1143,500,00070,000,0001395/09/11
91775تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش51712,000,0001395/09/07
91774تهراندیباجیآپارتمانفروش90540,000,0001395/09/07
91551تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395/09/03
91549تهراندیباجیکلنگیفروش1001,110,000,0001395/09/03
91552تهراندیباجیمستغلاتفروش21015,000,0001395/09/03
91290تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1072,500,00030,000,0001395/09/01
91142تهراندیباجیکلنگیفروش36014,300,0009,100,000,0001395/08/29
91143تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1026,500,000663,000,0001395/08/29
91040تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره812,500,00020,000,0001395/08/27
90964تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000120,000,0001395/08/26
90823تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/08/25
90736تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/08/25
90739تهراندیباجیآپارتمانفروش27022,000,0001395/08/25
Page top