املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26510تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393-09-08
25288تهراندیباجی حنوبیاداریفروش407,500,000300,000,0001393-08-24
25328تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش989,185,000900,000,0001393-08-24
25329تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش50116,000,0008,016,000,0001393-08-24
25362تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش74703,000520,000,0001393-08-24
24660تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش177کارشناسیکارشناسی1393-08-19
24229تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393-08-17
24317تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش6511,500,000747,500,0001393-08-17
22854تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001393-08-04
22169تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1239,200,0001,131,600,0001393-07-27
22170تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1056,476,190680,000,0001393-07-27
22219تهراندیباجیکلنگیفروش11721,370,0002,500,000,0001393-07-27
21678تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393-07-23
21679تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش24011,200,0002,688,000,0001393-07-23
21680تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393-07-23
21677تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-07-22
21349تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393-07-19
20794تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش12011,000,0001,320,000,0001393-07-14
20795تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393-07-14
20798تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393-07-14
20799تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2488,500,0002,108,000,0001393-07-14
20856تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش906,250,000562,500,0001393-07-14
20857تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393-07-14
20858تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1049,000,000936,000,0001393-07-14
20882تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001393-07-14
20910تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1509,000,0001,422,000,0001393-07-14
20929تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش5112,000,000612,000,0001393-07-14
20684تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش966,515,000625,000,0001393-07-12
20685تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش986,950,000680,000,0001393-07-12
20044تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,155,000465,000,0001393-07-07
Page top