املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
55733تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1468,300,0001,212,000,0001394-07-01
55873تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-07-01
55211تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001394-06-26
55212تهراندیباجی جنوبیمستغلاتفروش1,39514,000,00019,530,000,0001394-06-26
55213تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-06-26
54254تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش40025,000,0005,000,000,0001394-06-17
54255تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1617,500,0001,207,500,0001394-06-17
54256تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-17
53764تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2007,500,0001,500,000,0001394-06-14
53765تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1075,420,561580,000,0001394-06-14
53441تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394-06-11
53442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394-06-11
52786تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394-06-05
52787تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش18716,000,0001,200,000,0001394-06-05
52790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,500,0001394-06-05
52501تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-06-03
52507تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-06-03
52035تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1065,200,000550,000,0001394-05-31
52057تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16510,200,0001,683,000,0001394-05-31
51545تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش21513,500,0002,902,500,0001394-05-22
51537تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394-05-22
50478تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش77490,000,0001394-05-12
50479تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394-05-12
49254تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-05-03
48731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-04-29
Page top