املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68621تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش707,572,000530,000,0001394-11-21
68616تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش606,000,000564,000,0001394-11-21
68353تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-11-19
68338تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001394-11-19
68348تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش707,142,000500,000,0001394-11-19
67433تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394-11-17
67948تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,200,0001,369,400,0001394-11-14
67954تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001394-11-14
67644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18713,000,0002,431,000,0001394-11-11
67421تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش64013,800,0008,970,000,0001394-11-08
67161تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,000,0001,035,000,0001394-11-06
67162تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14310,000,0001,430,000,0001394-11-06
66882تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001394-11-04
66895تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-11-04
66905تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1106,600,000726,000,0001394-11-04
66720تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1956,200,0001,209,000,0001394-11-03
66721تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,700,0001,450,000,0001394-11-03
66747تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش21013,000,0002,730,000,0001394-11-03
66648تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18512,500,0002,312,500,0001394-11-01
66649تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394-11-01
66666تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14215,000,0002,130,000,0001394-11-01
66468تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001394-10-27
66466تهراندیباجی شمالیمستغلاتفروش17218,000,0001394-10-27
66482تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-10-27
66100تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش37615,000,0003,000,000,0001394-10-23
Page top